Przejdź do głównej treści strony

Umowy ogólnouczelniane - zamawiane poza SAP Umowy ogólnouczelniane - zamawiane poza SAP

Odczynniki Odczynniki

 

UMOWY NA ODCZYNNIKI  
nr umowy DZP data zawarcia Wykonawca data zakończenia Numer umowy SAP
80.272.252.2023 2023-10-16 Eppendorf 2024-10-16 7201000057
80.272.312.2020 2020-12-09 BioRad zakończona czasowo 2022.06.09 7201000013
80.272.428.2022 2023-03-17 EURx 2024.12.17 7201000041
80.272.260.2023 2023-09-06 A&A Biotech. 2024.09.06 7201000053
80.272.18.2024 2024-04-12 LabJot 2025.04.12 7201000066
80.272.411.2022/II 2023-03-28 VWR  zrealizowana wartościowo 7201000042
80.272.45.2023 2023-10-23 Equimed

2024-10-23

7201000059
80.272.256.2023 2023-10-19 Sarsted

2024-10-19

7201000058
80.272.178.2021 2021-11-25 Idalia zakończona czasowo 2022-11-25 7201000025
80.272.469.2023 2024-05-10 Life Technologies 2025-05-10 7201000067
80.272.387.2022 2022-12-16 EPRO 2024-08-31 7201000036
80.272.366.2023 2024-02-01 SYMBIOS 2025-02-01 7201000063

 

80.272.332.2023 2023-12-03 Merc Life Science 2024-12-03 7201000061
80.272.78.2021 2021-07-28 Becton Dickinson zakończona czasowo 2023-01-28 7201000022
80.272.516.2022 2023-04-12 CHEMLAND zrealizowana 7201000043
80.272.23.2023/I 2023-05-15 GenoPlast Biotech zrealizowana 7201000045
80.272.23.2023/II 2023-05-15 GenoPlast Biotech 2024-05-15 7201000046
80.272.23.2023/III 2023-05-15 GenoPlast Biotech zrealizowana 7201000047
80.272.157.2023 2023-08-21 LabEmpire zrealizowana 7201000052
80.272.104.2023 2023-09-06 BIOKOM 2024-09-06 7201000054
80.272.313.2023 2023-12-07 Linegal Chemicals 2024-12-07 7201000060
80.272.461.2023 2024-04-04 LAB-SZKŁO S.C 2025-04-04 7201000065

 

 

Umowy i załaczniki do pobrania:

https://przetargi.uj.edu.pl/informacje-dostepne-po-zalogowaniu