Do zadań Sekcji Aparatury należy w szczególności:

 

1) prowadzenie postępowań ofertowych i składanie zamówień u dostawców krajowych i zagranicznych, po zaakceptowaniu oferty cenowej lub faktury pro-forma oraz po podpisaniu zamówienia lub umowy przez użytkownika;


2) przygotowanie dokumentów do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu uzyskania zaświadczenia uprawniającego do zakupu sprzętu komputerowego z zerową stawką VAT;


3) prowadzenie korespondencji krajowej i zagranicznej związanej realizacją zamówień UJ;


4) przygotowanie dokumentów niezbędnych do dokonania przelewu środków finansowych za granicę (przelewy, czeki, akredytywy);


5) przygotowanie dokumentów oraz dokonywanie odpraw celnych w imporcie i eksporcie wszelkich realizowanych zakupów, obsługa celna zleconych konferencji, realizacja procedur gospodarczych zgodnie z Kodeksem celnym (odprawy celne przy naprawach gwarancyjnych ,pogwarancyjnych, testowaniach, wspólnym budowaniu aparatury prototypowej przez UJ i inne jednostki zagraniczne na terenie kraju i poza jego granicami), pośrednictwo w załatwieniu karnetów ATA, doradztwo celne i spedycyjne;


6) prowadzenie całego cyklu czynności związanych z postępowaniem finansowo-rozliczeniowym, w tym: sporządzanie kart środków trwałych zakupionych urządzeń i przesyłanie wraz z fakturami i odpowiednią dokumentacją do Kwestury, po zatwierdzeniu ich przez użytkownika;


7) prowadzenie spraw związanych z opłatami publikacji naukowych oraz składek członkowskich za granicą;

8) rejestracja obrotu towarowego wewnątrz wspólnoty EU-INTRASTAT.