...

 

Dział Zaopatrzenia Dział Zaopatrzenia

Wewnętrznymi jednostkami Działu Zaopatrzenia są:

Sekcja Aparatury

Do zakresu działania Sekcji Aparatury należy dokonywanie zakupów aparatury, wyposażenia, części zamiennych, odczynników chemicznych na rynku krajowym  i zagranicznym (spoza umów ogólnouczelnianych), na podstawie wniosków składanych przez jednostki UJ zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Sekcja Zakupów

Do zakresu działania Sekcji Zakupów należy planowanie, organizowanie, realizacja oraz analizowanie wszelkich procesów związanych z zakupem materiałów, sprzętu i wyposażenia, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych UJ.
 

Pion Kanclerza

Adres
ul. Ingardena 3, pok. 3-8, pok.353 (IIIp)
30-060 Kraków
Telefon
12 663-27-05 sekcja aparatury
12 663-27-10 sekcja zakupów