Pracownicy Sekcji Zakupów Pracownicy Sekcji Zakupów

pracownicy pracownicy

  SekesssdfsssSekcja Zakupów
email: zaopatrzenie@uj.edu.pl 

Sekcja Zakupów
email: zaopatrzenie@uj.edu.pl

 

Kierownik Sekcji Zakupów
Z-ca Kierownika Działu Zaopatrzenia

mgr inż. Grzegorz Furmanek
e-mail: grzegorz.furmanek@uj.edu.pl
telefon: 519 307 889

 

mgr Sylwester Górka
e-mail: sylwester.gorka@uj.edu.pl
stanowisko: Starszy specjalista

telefon: 12-663-27-10 ; 519-539-502

 

lic. Bartłomiej Kozera
e-mail: bartlomiej.kozera@uj.edu.pl
stanowisko: Specjalista

telefon: 12-663-27-11 ; 506-006-538

 

inż. Anna Malinowska
e-mail: anna.m.malinowska@uj.edu.pl
stanowisko: Specjalista

telefon: 12-663-27-15

 


telefon: 12-663-27-15 ;