Wprowadzanie faktur do roku 2022 Wprowadzanie faktur do roku 2022

Jeżeli faktura ma zostać wprowadzona do roku 2022 to należy:
 
- tworząc zapotrzebowanie w ME51N, po wybraniu materiału, ale przed wpisaniem dekretacji w zakładce "ilości i terminy" zmienić wszystkie trzy daty na 31-12-2022 albo co najmniej datę w polu "Data ZgłZapotrz" (na każdej pozycji zapotrzebowania)

 

- otrzymany na maila komunikat "Na podstawie zarejestrowanego w systemie zgłoszenia zapotrzebowania ... system nie mógł utworzyć zamówienia ..." - proszę przesłać na adres grzegorz.furmanek@uj.edu.pl lub mateusz.pakiela@uj.edu.pl 

Dział Zaopatrzenia Dział Zaopatrzenia

Wewnętrznymi jednostkami Działu Zaopatrzenia są:

Sekcja Aparatury

Do zakresu działania Sekcji Aparatury należy dokonywanie zakupów aparatury, wyposażenia, części zamiennych, odczynników chemicznych na rynku krajowym i zagranicznym, na podstawie wniosków składanych przez jednostki UJ zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Sekcja Zakupów

Do zakresu działania Sekcji Zakupów należy planowanie, organizowanie, realizacja oraz analizowanie wszelkich procesów związanych z zakupem materiałów, sprzętu i wyposażenia, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych UJ.