Dział Zaopatrzenia Dział Zaopatrzenia

Wewnętrznymi jednostkami Działu Zaopatrzenia są:

Sekcja Aparatury

Do zakresu działania Sekcji Aparatury należy dokonywanie zakupów aparatury, wyposażenia, części zamiennych, odczynników chemicznych na rynku krajowym i zagranicznym, na podstawie wniosków składanych przez jednostki UJ zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Sekcja Zakupów

Do zakresu działania Sekcji Zakupów należy planowanie, organizowanie, realizacja oraz analizowanie wszelkich procesów związanych z zakupem materiałów, sprzętu i wyposażenia, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych UJ.